NAKLADNICI/NOSITELJI PROJEKTA:

Dom zdravlja Zagreb Istok - Centar za zdravlje mladih
Gradski ured za zdravstvo


ZA NAKLADNIKA:

Dragica Jesih dipl oec,
Doc. dr. sc. Vjekoslav Jeleč, dr.med.


UREDNIK:

Ivana Portolan Pajić, dr.med.


VIZUALNO OBLIKOVANJE:

Agentius d.o.o.
Podbrežje XIII. 22
10 000 Zagreb
OIB 67839334058