edu.czm.com.hr


Preskoči dostupni moduli

Dostupni moduli


U suradnji s Društvom za komunikacijsku i medijsku kulturu pokrenuli smo edukativni modul o prevenciji elektroničkog nasilja.

Elektroničko nasilje (engl. cyberbullying) je svaka komunikacijska aktivnost putem interneta (kroz uporabu e-mailova, web stranica, blogova), videa ili mobilnih telefona koja služi kako bi se neko dijete ponizilo, zadirkivalo, prijetilo mu se ili ga se teroriziralo na neki drugi način. Uvijek je cilj  povrijediti, uznemiriti ili na bilo koji drugi način naštetiti djetetu, bilo u obliku tekstualnih ili video poruka, fotografija ili poziva ili neugodnih komentara. Može ga činiti jedna osoba ili grupa djece.


Što obuhvaća elektroničko nasilje?

• slanje anonimnih poruka mržnje

• poticanje grupne mržnje

• širenje nasilnih i uvredljivih komentara o vršnjaku

• kreiranje internetskih stranica (blogova) koje sadrže priče, crteže, slike i šale na račun vršnjaka

• slanje tuđih fotografija te traženje ostalih da ih procjenjuju po određenim karakteristikama

• otkrivanje osobnih informacija o drugima

• „provaljivanje“ u tuđe e-mail adrese

• slanje zlobnih i neugodnih sadržaja drugima

• prijetnje smrću

• izlaganje dobi neprimjerenim sadržajima

• seksualno namamljivanje


Po čemu se elektroničko razlikuje od “tradicionalnog” vršnjačkog nasilja?

Elektroničko nasilje razlikuje se od „tradicionalnog“ vršnjačkog nasilja prema dostupnosti (prisutno je 24 sata na dan, svih 7 dana u tjednu), izloženosti (kod kuće i na mjestima koja su ranije bila sigurna za dijete), mnogobrojnijoj publici i svjedocima, anonimnosti koja olakšava kršenje socijalnih normi te kod žrtve pojačava osjećaj nesigurnosti i straha radi čega posljedice takvog oblika nasilja ponekad mogu biti i ozbiljnije od onih prouzročenih međuvršnjačkim nasiljem u stvarnim situacijama. S obzirom da ne dolazi do fizičkog kontakta između žrtve i publike, djeca i mladi teže vide i razumiju štetu koju njihove riječi mogu nanijeti.


Edukativni modul namijenjen je nastavnicima i roditeljima.


Kako biste upisali ovaj edukativni modul, prethodno se potrebno registrirati na edukacijsku platformu.


Edukativni modul  „Izazovi adolescencije- ovisnička ponašanja mladih „ nastao je u suradnji sa Službom za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „ Dr. Andrija Štampar“.


Budući da u adolescenciji postoji visok rizik od konzumiranja droge, prije i tijekom tog razdoblja u životu vrlo je važna kvalitetna komunikacija s djecom, ali i informiranje o ovisnosti kao problemu suvremenog svijeta.


Zlouporaba sredstava ovisnosti jedno je od najčešćih rizičnih ponašanja u koja se upuštaju mladi, što iz radoznalosti, neinformiranosti o njihovom štetnom djelovanju ili raznih okolnosti iz životne sredine. S obzirom na to da se kod adolescenata još uvijek razvijaju područja u mozgu koja reguliraju donošenje odluka, rasuđivanje i samokontrolu, to ih čini ranjivom skupinom za eksperimentiranje s različitim sredstvima ovisnosti i razvijanje ovisnosti o istima. Rizici od zlouporabe sredstava ovisnosti kod adolescenata mogu se uvelike smanjiti preventivnim programima i kontinuiranom edukacijom.


Kako biste upisali ovaj edukativni modul, prethodno se potrebno registrirati na edukacijsku platformu.
Gradski ured za zdravstvo u suradnji sa Poliklinikom za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba pokrenuo je i program „Utjecaj modernih tehnologija na mentalno zdravlje mladih“. Korisnici programa, djelatnici stručnih službi i nastavnici odgojno-obrazovnih ustanova, imat će mogućnost educirati se o rizicima i opasnostima suvremenih tehnologija po djecu, steći znanje o sigurnom pristupu suvremenim tehnologija, identificirati rizične čimbenike i znakove za prepoznavanje pojave nasilja putem suvremenih tehnologija. Uloga škole u prevenciji i intervenciji kod pojave nasilja putem suvremenih tehnologija je velika, stoga je cilj projekta stjecanje dodatnih znanja o komunikaciji i odnosu s djecom kao preventivnom aspektu pojave nasilja. Edukacija uključuje tri cjeline:

- Specifičnosti odrastanja u suvremenom svijetu

- Korištenje suvremenih tehnologija  - mogućnosti i prednosti nasuprot rizicima i opasnostima 

- Svjesnost kao dio mentalnog zdravlja – kako može pomoći u regulaciji emocija i usmjeravanju pozornosti Ciljevi edukacije uključuje: 

- Senzibiliziranje polaznika na rizike i opasnosti suvremenih tehnologija po djecu

- Stjecanje znanja o sigurnom pristupu suvremenim tehnologijama

- Identificiranje rizičnih čimbenika i znakova za prepoznavanje pojave nasilja putem suvremenih tehnologija

- Upoznavanje s utjecajem problema nasilja na razvoj djece i mladih

- Uloga škole u prevenciji i intervenciji kod pojave nasilja putem suvremenih tehnologija

- Stjecanje dodatnih znanja o komunikaciji i odnosu s djecom kao preventivnom aspektu pojave nasilja