Centar za zdravlje mladih - O nama

 
 
Slika Glavni Urednik
Centar za zdravlje mladih - O nama
napisao/la Glavni Urednik - Utorak, 14 Srpanj 2020, 11:15
 


  
OPĆENITO O CENTRU

Centar za zdravlje mladih otvoren je u travnju 2017. godine. u suradnji grada Zagreba, Gradskog ureda za zdravstvo i Doma zdravlja Zagreb Istok.

Misija Centra za zdravlje mladih Zagreb jest povećati dostupnost zdravstvenih sadržaja vezanih za poboljšanje spolno odgovornog ponašanja, zaštitu reproduktivnog zdravlja, zaštitu mentalnog zdravlja te promociju zdravih stilova života mladih.

U Centru za zdravlje mladih pružaju se izvaninstitucionalne usluge po principu drop in centara, bez uputnice i  besplatno za korisnike. Centar nudi savjetovanje mladima, mladim majkama, mladim obiteljima te savjetovanje za školsku djecu i adolescente s ciljem zdravog odrastanja i što boljeg uklapanja u okolinu.


USLUGE CENTRA

1. ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA - aktivnosti iz područja zaštita mentalnog zdravlja uključuju prevenciju, rano prepoznavanje i ranu intervenciju  kod poremećaja ponašanja i problematike mentalnog zdravlja.

2. SAVJETOVALIŠTE O PREHRANI - ciljevi Savjetovališta su sprječavanje razvoja prekomjerne težine i pretilosti te njihovih posljedica kao i poticanje zdravog načina življenja, pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti te prevencija poremećaja hranjenja i podrška u liječenju.

3. ZAŠTITA REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA - svrha Savjetovališta je pružanje pomoći i podrške učenicima i studentima u rješavanju problema i poteškoća vezanih uz spolno sazrijevanje, prevenciju rizičnih spolnih ponašanja i očuvanje reproduktivnog zdravlja.

4. SAVJETOVALIŠTE ZA PROBLEME UČENJA I PRILAGODBE - Savjetovališni rad u tom području zahtijeva multidisciplinarni pristup uz tijesnu suradnju sa drugim sektorima te intervencije psihologa ili socijalnih radnika prema indikaciji. Osim rada s adolescentima potiče se i unaprjeđuje  suradnja s roditeljima/skrbnicima i osigurava podrška te unaprjeđuje obiteljska dinamika i funkcioniranje.

5. PREVENCIJA OVISNOSTI - Provođenje programa  primarne i sekundarne prevencije, prepoznavanje, rano otkrivanje i tretiranje visoko rizične populacije,  savjetodavni i edukacijski rad s djelatnicima škola, redoviti i interventni rad s djelatnicima škola u vezi s problemima eksperimentiranja i zlouporabe sredstava ovisnosti, savjetovališni rad s djecom i mladima, rad s mladima koji dolaze samoinicijativno ili na zahtjev  roditelja, liječnika školske medicine,  školskih pedagoga te uključivanje u program praćenja i individualne, grupne ili obiteljske terapije.

6. PROMICANJE ZDRAVLJA